Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
Cvičení k dějinám středověkého osídlení 1
3/7
72.2 %
Cvičení k dějinám středověkého osídlení 2
4/8
70.8 %
Diplomový seminář
6/21
86.1 %
Doba halštatská a laténská 1, 2
3/13
88.9 %
Povinně volitelný seminář pro archeologii středověku 1, 2
8/17
50 %
Povinně volitelný seminář pro hospodářské dějiny 1, 2
4/9
75 %
Povinně volitelný seminář pro mladší pravěk 1, 2
4/9
66.7 %
Severní Evropa v raném středověku
8/13
77.1 %