Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
Aktuální jazyková situace II - dánština
3/10
83.3 %
Aktuální jazyková situace II - švédština
1/2
83.3 %
Aspekte der deutschsprachigen Literatur in Prag, Böhmen und Mähren
3/10
72.2 %
Cvičení z norské morfologie ; bc.
1/4
66.7 %
Cvičení ze švédské lexikologie; volitelný předmět
2/5
66.7 %
Diplomový seminář - finská literatura
0/1
 
Diplomový seminář - finský jazyk
1/2
83.3 %
Einführung in die Gesprächsanalyse und Transkription
0/1
 
Emigrace do zemí Jižní a Severní Ameriky – česká a skandinávská perspektiva
2/4
100 %
Emigrace do zemí Jižní a Severní Ameriky – česká a skandinávská perspektiva
1/3
83.3 %
Globalizace v současné próze
0/3
 
Globalization in contemporary Dutch and Flemish fiction
0/5
 
Gramatická cvičení dánštiny_volitelný kurz LS 20016
9/12
83.3 %
Jazyková cvičení - konfrontace paralelních českých a německých textů
6/11
88.9 %
Jazyková cvičení - výstavba odborného textu
2/6
100 %
Konversatorium k současnému společenskému dění v německé jazykové oblasti
0/1
 
Lexikologie a tvoření slov v současné němčině
15/28
78.9 %
Metodologie lingvistického výzkumu
4/7
87.5 %
Německý jazyk v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
4/5
83.3 %
Norština II - další skandinávský jazyk
1/5
66.7 %
Písemná práce z jazyka (synchronního/diachronního) nebo literatury
0/2
 
Písemná práce z jazyka (synchronního/diachronního) nebo literatury
0/1
 
Povinně volitelný předmět komunikativní dovednosti
0/1
 
Povinně volitelný předmět: Literatura
1/1
50 %
Povinně volitelný seminář z kultury nebo dějin
1/1
50 %
Povinně volitelný seminář z kultury nebo dějin
0/1
 
Překladatelský seminář - dánská beletrie - Sonnergaardovy povídky
2/11
91.7 %
Překladatelský seminář - norská beletrie; PVP
1/2
100 %
Překladatelský seminář – švédská beletrie; nmgr.
1/1
66.7 %
Překladatelský seminář – švédská beletrie; PVP
0/1
 
Překladový seminář: Křesťanská literatura starého severu III
0/1
 
Psychoanalytische Literaturinterpretation
3/9
61.1 %
Repetitorium náročných partií německé gramatiky
9/15
87 %
Seminář k německé literatuře 1700-1880 A
4/10
70.8 %
Seminář k německé literatuře od roku 1945 A
4/9
70.8 %
Skandinávské reálie se zaměřením na Švédsko - PVP (sociokultura)
0/4
 
Staroseverská literatura II. Problémy a témata
1/3
100 %
Translatologie
0/1
 
Úvod do překladu norského odborného textu, bc.
2/8
100 %
Úvod do tlumočnické praxe - norština
2/4
91.7 %
Volný kurz finštiny pro mírně pokročilé
4/8
95.8 %
Vývoj severogermánských jazyků II
2/4
83.3 %
Znaková heterogennost v komunikaci
3/8
50 %