Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
Bakalářský seminář (Bc od 12/13)
0/2
 
Cvičení ze stavebně-historického průzkumu
4/11
75 %
Cvičení ze stavebněhistorického průzkumu
7/27
88.1 %
Dějiny a kultura raného novověku v Čechách a Evropě I
0/3
 
Exkurse
3/7
94.4 %
Restaurování uměleckých děl
0/2
 
Současné metodologické tendence v dějinách umění - seminář
12/33
77.8 %
Středověká architektura
0/4
 
Umění první poloviny 20. století I.
3/21
77.8 %
Vybraná témata z dějin a teorie umění (AVU)
0/3
 
Vybraná témata z dějin a teorie umění (UMPRUM)
5/24
86.7 %
Vybraná témata z dějin a teorie umění (UMPRUM)
1/7
83.3 %