Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury
8/18
62.5 %
Close Reading: Básnické dílo Otokara Březiny II
5/11
93.3 %
Česká literatura 20. století II
0/3
 
Čtení děl české literatury 19. století
22/81
67.4 %
Čtení z děl české lyriky 30. let 20. století
6/13
83.3 %
Duchovní proudy v literatuře 20. stol. II
10/38
78.3 %
Epičnost a historie: próza mezi novověkem a modernou
7/16
83.3 %
Estetika výjimečného stavu: fikce, fantazie, skutečnost
12/23
86.1 %
Hagiografické figury a narativy české kolektivní paměti 17.století
0/4
 
Intenzivní interpretační seminář: Komenského Labyrint světa a ráj srdce
9/19
74.1 %
Interpretative Seminar: Gawain the Knight across Medieval Cultures
1/4
83.3 %
Jeden den ve středověku, v husitství, v renesanci, v baroku a v 19. století
2/14
50 %
Kánon světové literatury k maturitě na gymnáziu - interpretace textů
3/8
44.4 %
Karel Čapek 1890-1938: Autor pro naši dobu?
9/21
81.5 %
Karel Gott: Verbalizace a narativizace popkulturní ikony
8/12
97.9 %
Kategorie evropského myšlení o literatuře II
6/26
72.2 %
Mapování současné české prózy II
3/10
83.3 %
Metody literární teorie – seminář II
5/22
50 %
Může Dietl za normalizaci? Kritické čtení textů o normalizační populární kultuře
1/2
100 %
Obrazy Němce v české literatuře od obrození po současnost
7/16
73.8 %
Pátrání po identitě. Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře.
1/5
100 %
Poetika exemplárních cestopisů (vybraná díla české a evropské literatury 19. až 20.století)
2/5
83.3 %
Populární kultura a subkultury postsocialistických společností středovýchodní a jihovýchodní Evropy
2/14
75 %
Preromantismus a romantismus. Evropské ideje a literární témata v českých kulturních souvislostech.
4/9
91.7 %
Předstíraná (n)ostalgie: Normalizace jako vzpomínka, fikce a performance
2/4
66.7 %
Současná kulturní scéna: prezentace, konfrontace, mediální echa
4/10
91.7 %
Velké diskuse v současné literární kritice
0/5
 
Vyprávění a performativnost: divadlo, opera, film
8/14
75 %
Z dějin kritického myšlení v Čechách: iniciativa T.G.M.
7/16
78.6 %
Základy odborného psaní a redigování textu
5/14
66.7 %
Základy práce s textem. Fantastická próza přelomu století.
5/7
90 %