Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) A
23/53
70.3 %
České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) A
20/77
71.7 %
Čtení a interpretace textů k moderním dějinám
11/19
90.9 %
PVP 1 Baroko na stříbrném plátně. Filmové obrazy českých dějin 17.–18. století
13/25
82.1 %
PVP 1 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II
6/23
80.6 %
PVP 1 Československé zahraniční vojsko 1939-1945: pohled po sedmdesáti letech
11/24
53 %
PVP 1 Dějiny jako trauma. Narativy kulturních traumat v československých dějinách 20. století
2/9
91.7 %
PVP 1 Dobré osvícenství, špatný stalinismus? Nemístná komparace na poli dějin školství
4/12
91.7 %
PVP 1 Geschichte der böhmischen Länder in der Vormoderne
1/2
100 %
PVP 1 Osvícenství v českých zemích II – Stát, Bůh, poddaný
5/12
90 %
PVP 1 Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole
11/22
81.8 %
PVP 1 Projevy, které měnily dějiny (Druhá polovina 20. stol.)
9/23
81.5 %
PVP 1 Rebelie! Subkultury mládeže od normalizace do transformace
3/14
83.3 %
PVP 1 Samospráva a česká společnost 19. století I
5/12
83.3 %
PVP 1 Slavnosti, symboly a rituály v předmoderní době
6/24
80.6 %
PVP 1 Vybrané kapitoly z moderních českých církevních dějin
5/9
70 %
PVP 1 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa
0/5
 
VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1650 I
2/9
91.7 %
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení
2/10
91.7 %
VS Československá společnost v soudobých dějinách
9/20
94.4 %
VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004
1/5
83.3 %
VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura
0/1
 
VS Dějiny jako mediální téma. Filmové, literární a publicistické obrazy raného novověku
3/8
88.9 %
VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost
4/15
79.2 %
VS Komunikační sítě ve středověku
0/1
 
VS Koruna česká ve 14.–18. století, stát, společnost, kultura
5/9
80 %
VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura)
6/14
80.6 %
VS Kulturní dějiny raného novověku
3/8
77.8 %
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835
0/2
 
VS Problémy české společnosti ve 20. století
7/11
71.4 %
VS Přístupy k historické změně: případ pozdního socialismu a post-socialismu
6/15
88.9 %
VS Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku
3/7
94.4 %
VS Všední den v memoárové literatuře
1/8
100 %
Základní problémy studia moderních a soudobých dějin I
5/14
60 %
Základní problémy studia moderních a soudobých dějin II
8/24
60.4 %
Základní problémy studia raněnovověkých dějin II
2/8
58.3 %
Základní problémy studia středověkých dějin II
4/11
79.2 %
Základní problémy teorie a metodologie historických věd I
0/3
 
Základy psychologie pro historiky
0/3
 
Základy sociologie pro historiky
0/1