Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
Adaptace člověka na změny práce a pracovních podmínek
7/21
59.5 %
Aplikovaná sociální psychologie a její metody
12/63
59.7 %
Diplomový seminář [K]
0/3
 
Diplomový seminář [PE]
0/1
 
Diplomový seminář [PR]
0/1
 
Etika v práci s lidmi
27/66
65.4 %
Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe
18/62
49.1 %
Neurobiologické interakce a jejich klinické aspekty
5/18
76.7 %
Neurobiologie poruch chování a paměti
0/5
 
Poruchy autistického spektra - diagnostika, výchovně-vzdělávací a terapeutické postupy
4/12
95.8 %
Pracovní poradenství
24/67
52.8 %
Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování
4/7
91.7 %
Psychologie pro každý den
5/28
76.7 %
Psychologie ve vyšetřování násilné trestné činnosti
3/18
100 %
Seminář analýzy odborných textů z experimentální, srovnávací a biologické psychologie
5/12
90 %
Specializační seminář
22/45
51.5 %
Šikana ve školní třídě
3/11
100 %
Úvod do psychologie náboženství a pastorální psychologie
4/17
45.8 %
Vybrané kapitoly z forenzní psychologie
3/5
88.9 %
Vybrané kapitoly z forenzní psychologie
1/7
83.3 %