Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2015/16  
?
Fakultní průměr
76.1 %
název kurzu
dotazníků
průměrné hodnocení předmětu
Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka II. (rumunština)
1/1
83.3 %
Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka II. (srbština)
0/2
 
Areálové a evropské kontexty literatur jihovýchodní Evropy II. (19. století)
1/8
50 %
Bakalářský seminář z areálové jazykové oblasti II.
0/2
 
Bulharská literatura XX století
2/3
66.7 %
Diplomový seminář II
1/3
83.3 %
Historická geografie jihovýchodní a východní Evropy
8/14
72.9 %
Historické náměty v díle jihoslovanských romantických autorů
3/10
100 %
Introduction to Albanian Studies and Linguistics
0/3
 
Jazyk A - praktická jazyková cvičení II. (albánština) (2011/2012)
1/1
83.3 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení II. (bulharština) (2011/2012)
1/1
100 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení II. (chorvatština) (2011/2012)
3/7
94.4 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení II. (rumunština) (2011/2012)
1/6
83.3 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení II. (slovinština) (2011/2012)
1/1
83.3 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení II. (srbština) (2011/2012)
3/6
77.8 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení IV (bulharština)
1/2
50 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení IV (chorvatština)
0/5
 
Jazyk A - praktická jazyková cvičení IV (slovinština)
0/1
 
Jazyk A - praktická jazyková cvičení IV (srbština)
0/5
 
Jazyk A - praktická jazyková cvičení IV. (albánština) (2011/2012)
0/3
 
Jazyk A - praktická jazyková cvičení IV. (rumunština) (2011/2012)
2/3
83.3 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení VI (chorvatština)
1/5
100 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení VI (slovinština)
0/1
 
Jazyk A - praktická jazyková cvičení VI (srbština)
2/3
83.3 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení VI. (albánština) (2011/2012)
1/2
100 %
Jazyk A - praktická jazyková cvičení VI. (rumunština) (2011/2012)
1/3
100 %
Jazykový seminář z areálového jazyka I (albánština) (2011/2012)
1/1
83.3 %
Jazykový seminář z areálového jazyka I (chorvatština)
2/4
91.7 %
Jazykový seminář z areálového jazyka I (rumunština) (2011/2012)
0/3
 
Jazykový seminář z areálového jazyka I (slovinština)
2/2
83.3 %
Jazykový seminář z areálového jazyka I (srbština)
1/5
50 %
Literární seminář z albánské literatury 19. a 20. století
2/4
91.7 %
Literatury jihovýchodní Evropy v komparativní perspektivě I (středověk a raný novověk)
3/7
61.1 %
Literatury jihovýchodní Evropy v komparativní perspektivě III. (druhá polovina 20. století, soudobé literatury)
0/2
 
Politické reálie a ústavní systémy států jihovýchodní Evropy
4/12
79.2 %
Poslech a porozumění hovorové albánštině III
1/4
100 %
Praktický kurz albánského jazyka - pokročilí II
2/3
91.7 %
Praktický kurz albánského jazyka - začátečnici II
1/4
100 %
Praktický kurz bulharského jazyka - pokročilí II
3/4
83.3 %
Praktický kurz bulharského jazyka - začátečnici II
2/4
66.7 %
Praktický kurz chorvatského jazyka - pokročilí II
2/4
91.7 %
Praktický kurz chorvatského jazyka - začátečnici II
3/9
61.1 %
Praktický kurz rumunského jazyka - pokročilí II
0/2
 
Praktický kurz rumunského jazyka - začátečnici II
2/3
75 %
Praktický kurz slovinského jazyka - pokročilí II
0/1
 
Praktický kurz slovinského jazyka - začátečnici II
5/13
86.7 %
Praktický kurz srbského jazyka - pokročilí II
5/7
90 %
Praktický kurz srbského jazyka - začátečnici II
3/13
83.3 %
Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka (rumunština)
1/1
83.3 %
Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka (srbština)
0/3
 
Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (bulharština)
0/2
 
Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (chorvatština)
2/2
91.7 %
Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (rumunština)
0/1
 
Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (slovinština)
0/1
 
Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (srbština)
1/4
83.3 %
Rozvoj komunikačních dovedností ve zvoleném areálovém jazyce II. (albánština)
0/2
 
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II. (albánština)
0/2
 
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II. (bulharština)
1/2
100 %
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II. (chorvatština)
2/2
91.7 %
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II. (rumunština)
0/1
 
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II. (slovinština)
0/1
 
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II. (srbština)
0/4
 
Seminář z areálového jazyka v konfrontaci s češtinou (albánština) (2011/2012)
0/4
 
Seminář z areálového jazyka v konfrontaci s češtinou (chorvatština) (2011/2012)
0/1
 
Seminář z areálového jazyka v konfrontaci s češtinou (rumunština) (2011/2012)
2/3
83.3 %
Seminář z areálového jazyka v konfrontaci s češtinou (slovinština) (2011/2012)
0/2
 
Seminář z areálového jazyka v konfrontaci s češtinou (srbština) (2011/2012)
0/1
 
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (albánština)
0/1
 
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (bulharština)
1/2
100 %
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (chorvatština)
2/2
83.3 %
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (rumunština)
0/1
 
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (slovinština)
0/1
 
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (srbština)
0/5
 
Synchronní struktura areálového jazyka II (albánština) (2011/2012)
1/1
83.3 %
Synchronní struktura areálového jazyka II (bulharština)
1/1
100 %
Synchronní struktura areálového jazyka II (chorvatština)
2/2
75 %
Synchronní struktura areálového jazyka II (rumunština) (2011/2012)
0/4
 
Synchronní struktura areálového jazyka II (slovinština)
1/1
83.3 %
Synchronní struktura areálového jazyka II (srbština)
2/5
50 %
Využití jazykových korpusů pro lingvistický výzkum a překladatelskou praxi
0/2
 
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (albánština)
0/1
 
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (bulharština)
0/1
 
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (chorvatština)
1/2
83.3 %
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (rumunština)
0/1
 
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (slovinština)
0/1
 
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (srbština)
1/5
83.3 %
Základní etapy historického vývoje jihovýchodní Evropy 19. století (2011/2012)
6/14
83.3 %
Základní etapy historického vývoje jihovýchodní Evropy 20. století (2011/2012)
2/13
75 %
Žena v kultuře a literatuře (chorvatský a srbský materiál)
1/4
83.3 %